Jedna kancelář pro šest jazyků

 

 

1996-2001 jsem studovala slavistiku v Záhřebu (polštinu, češtinu i chorvačtinu).

Obejm činnosti: naše kancelář pracuje pro policii, prokuraturu,soudy a notáře jakož i pro firmy i privátní osoby. Nabízíme také ústní překlady.

Vykonáváme překlady všeho druhu  přes e-mail, fax nebo poštu. Jestli je zapotřebí, docházíme také i do Vaši kanceláře nebo do domu.

Vykonáváme překlady ústní pro následující jazyky/ státy:

NĔMČINA, POLŠTINA, ČEŠTINA, CHORVAČTINA a SRBŠTINA

Cenu písemného překladu počítáme podle počtu řádek.

Cenu ústního překladu počítáme podle hodin. Převoz do jiného mĕsta mimo Kaiserslauternu nebo do zahraničí počítame zvlášť.

Dosažitelnost: pro policii,  prokuraturu i soudy: 24 hod. dennĕ přes telefon (překlady ústní)

Pracovní doba: ponedĕlí- sobota 08.00 - 16.00 hod.

Ivka Wachter

 

 zigzag_back.gifzigzag_home_1.gifzigzag_next.gif